07 oktober 2013

Aanpassing Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken

NL Nieuws Aanpassing Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken

Het Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken is aangepast per 30 september 2013. De Belastingdienst heeft de belangrijkste aanpassingen op een rijtje gezet.

 

Enkele aanpassingen per 30 september 2013:

 

  • De gevolgen van het Don Bosco-arrest en het Woningstichting Maasdriel-arrest zijn verwerkt. Een van de gevolgen is een goedkeuring dat de juridische levering van grond en de bouw van een nieuwbouwwoning op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst tot 1 januari 2016 als afzonderlijke prestaties kunnen worden behandeld. Deze goedkeuring geldt onder voorwaarden.
  • De goedkeuring voor het niet toepassen van de veilingregeling bij onroerende zaken geldt nu ook voor ondernemers die onroerende zaken laten veilen.
  • De goedkeuring voor de verlaging van de 90%-norm naar 70% voor belaste levering en verhuur op verzoek, geldt nu ook voor postvervoersbedrijven en openbare radio- en televisieorganisaties.
  • De gevolgen voor de btw van het ter beschikking stellen van een multifunctionele ruimte worden uitgebreider uitgelegd.
  • Er wordt duidelijker uitgelegd wanneer niet langer sprake is van verhuur bij het ter beschikking stellen van een onroerende zaak.
  • De goedkeuring dat de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte belast is, zonder dat de verhuurder en huurder hoeven te opteren geldt alleen nog als de ruimte voor maximaal 1 maand wordt gehuurd.
  • Als een woonboot langdurig op een ligplaats ligt, is de verhuur van die ligplaats vrijgesteld.
  • Er wordt duidelijker uitgelegd wanneer er sprake is van een afzonderlijke prestatie bij het in rekening brengen van servicekosten.

 

Meer informatie is te lezen in het Besluit van 30 september 2013 nr. BLKB2013 1686M.