10 september 2013

A-G: werkzaamheden in operatiekamer vallen onder btw-vrijstelling

NL Nieuws A-G: werkzaamheden in operatiekamer vallen onder btw-vrijstelling

Advocaat-Generaal Van Hilten bij de Hoge Raad is van mening dat de activiteiten die een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers jegens de ziekenhuizen verricht onder de algemene noemer van ‘medische verzorging' vallen en daarom onder de btw-vrijstelling vallen.

 

De maatschap bestaat uit operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. De maatschap verleent tegen vergoeding diensten aan diverse ziekenhuizen. Volgens Rechtbank Haarlem is de maatschap btw-ondernemer en zijn haar diensten niet vrijgesteld van btw. Hof Amsterdam bevestigt dit. De maatschap gaat in cassatie.

 

A-G Van Hilten is van mening dat de activiteiten die de maatschap via haar maten jegens de ziekenhuizen verricht onder de algemene noemer van ‘medische verzorging' vallen. De werkzaamheden in de operatiekamer zijn namelijk een wezenlijk onderdeel voor het welslagen van operaties. De maatschap kan volgens de A-G dus toch aanspraak maken op de vrijstelling voor medische verzorging. Dit ondanks dat het HvJ EU in zijn jurisprudentie suggereert dat de ziekenhuisvrijstelling alleen voor door ziekenhuizen in ziekenhuizen verrichte zorg geldt.

Het maakt volgens de A-G ook niet uit dat de diensten van de maten via de maatschap worden verricht. Mocht de Hoge Raad bovenstaande visie niet delen, dan is volgens de A-G geen sprake van met die medische (ziekenhuis)verzorging nauw samenhangende prestaties. De maatschap is namelijk geen (soortgelijke instelling als een) ziekenhuis. De A-G concludeert primair tot gegrondverklaring en verwijzing.

 

& advies, neem contact op met Ronald Bergenhenegouwen ronald.bergenhenegouwen@gt.nl