18 oktober 2013

‘Wetsvoorstel kwam tot stand in samenwerking met fiscus’

NL Nieuws ‘Wetsvoorstel kwam tot stand in samenwerking met fiscus’

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op het verzoek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) om een reactie te geven op de bezorgdheid van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) met betrekking tot het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Volgens Weekers kwam het wetsvoorstel tot stand in nauwe samenwerking met de fiscus.

 

Op 16 oktober kwam de VHMF met een persbericht naar buiten waarin de ambtenaren hun bezorgd uitten over de plannen van Weekers om de navorderingstermijn bij een onjuiste belastingaangifte te verkorten van 5 jaar tot maximaal 3 jaar.

Weekers verzekert Omtzigt dat het wetsvoorstel tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst en dat de inhoud door de specialisten en de leiding van de Belastingdienst wordt onderschreven. Verder wijst hij erop dat het wetsvoorstel op internet is geconsulteerd en dat de reacties daarop het wetsvoorstel, naar zijn mening, nog verder hebben verbeterd. Daarnaast merkt hij op dat in de toelichting aandacht is besteed aan een aantal alternatieven waaronder dat van de VHMF.