02 augustus 2013

‘Integrated Reporting’ draagt bij aan een sterke(re) positie op de markt

NL Nieuws ‘Integrated Reporting’ draagt bij aan een sterke(re) positie op de markt

Reactie Grant Thornton op raamwerk ‘Integrated Reporting’ van de International Integrated Reporting Counsil

 

In april bracht de International Integrated Reporting Counsil (IIRC) een raamwerk voor ‘Integrated Reporting’ uit. Grant Thornton beschouwt Integrated Reporting (IR) als een belangrijke ontwikkeling op het gebied van externe verslaggeving, die bijdraagt aan meer transparantie en een sterke positie op de markt. Lees verder voor onze inhoudelijke reactie op het raamwerk.

 

Integrated Reporting: het verhaal achter de cijfers

De jaarrekening richt zich primair op financiële prestaties in het verleden. Integrated Reporting biedt organisaties de ruimte om transparant(er) op te treden en het bedrijfsverhaal achter de cijfers te vertellen. Dit geeft de buitenwereld beter inzicht in de wijze waarop de organisatie in de toekomst financiële en duurzame groei voor alle stakeholders creëert. Enerzijds door middel van informatie over financiële prestaties en groei, anderzijds door helder te communiceren over toekomstige initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld maatschappij, milieu en educatie. Dergelijke ambities, die op lange termijn bijdragen aan de financiële waarde van de onderneming, blijken niet altijd uit financiële prestaties in het verleden.
Kortom, IR draagt bij aan het creëren van meer transparantie en tegelijkertijd aan het bouwen van een onderscheidende positie en sterke reputatie op de markt. Voor organisaties wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld financiering aan te trekken en partnerships aan te gaan. Stakeholders kunnen betere beslissingen nemen over het continueren van de samenwerking of het aangaan van een samenwerkingsverband.


Ook voor middelgrote organisaties
Naar onze mening is Integrated Reporting niet alleen een belangrijke ontwikkeling voor grote ondernemingen, maar ook voor het middenbedrijf. Het aantrekken van traditionele financiering is in de huidige omstandigheden een uitdaging. Bedrijven zoeken steeds vaker naar alternatieve financieringsvormen (variërend van private equity tot crowd funding), waardoor ook andere informatiebehoeften ontstaan.

 

Opmerkingen bij het IR consultatieraamwerk

De IIRC heeft een eerste raamwerk voor Integrated Reporting ontwikkeld, waarop Grant Thornton een inhoudelijke reactie heeft gegeven. Onze visie en opmerkingen over dit model zijn:

  1. Het consultatieraamwerk richt zich vooral op de inrichting van het Integrated Report. Echter, Integrated Reporting gaat ook over het inrichten van de organisatie. Het Integrated Report is immers een resultante van het bedrijfsproces ‘Integrated Reporting’. Grant Thornton adviseert daarom het raamwerk aan te vullen met aanwijzingen voor het inrichten van de organisatie.

  2. Grant Thornton benadrukt het ‘principles based’ karakter van het raamwerk; de inhoud van het Integrated Report zou tot stand moeten komen in dialoog met stakeholders en niet vanuit voorgeschreven, vergelijkbare prestatie-indicatoren.

  3. Het raamwerk benoemt een aantal keren dat het Integrated Report zich vooral richt op financiers. Echter, Grant Thornton is van mening dat het Integrated Report zich op alle stakeholders zou moeten richten.

  4. Ten slotte beschouwt de IIRC het Integrated Report als een op zichzelf staand document dat linkt naar andere documenten. Echter, Grant Thornton beschouwt het Integrated Report als ‘context’ voor de historische financiële cijfers en zou daarom geïntegreerd moeten worden met de jaarrekening. Zoals vermeld in het consultatieraamwerk, dient het Integrated Report (met jaarrekening) zich te beperken tot de materiële informatie.

In december 2013 verwacht de IIRC het definitieve raamwerk uit te brengen. Het consultatieraamwerk voor Integrated Reporting kunt u hier downloaden.


Wilt u reageren op dit bericht? Of heeft u vragen over Integrated Reporting? Neemt u dan contact op met Marcel Welsink.