07 maart 2014

‘Crowdfunding in Nederland wordt volwassen’

NL Nieuws ‘Crowdfunding in Nederland wordt volwassen’

Afgelopen jaar werd er in Nederland via crowdfunding 28 miljoen euro opgehaald om Nederlandse bedrijven te financieren, een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Nu crowdfunding van innovatief experiment de transitie maakt naar veelgebruikte financieringsvorm, organiseert de crowdfundingbranche zich in de branchevereniging ‘Nederland Crowdfunding'. Volgens Michiel Knubben van Grant Thornton is crowdfunding over 10 jaar ‘volledig ingebed als financieringsvorm’.

 

Bedrijfsfinanciering middels crowdfunding maakt het voor (innovatief) mkb mogelijk om financiering op te halen door een beroep te doen op een grote groep van kleine investeerders, die in ruil voor hun inleg bijvoorbeeld rente op de lening, aandelen of een product kunnen ontvangen.

De nieuwe branchevereniging komt direct voort uit de gezamenlijke wens van crowdfundingpartijen en het ministerie van Economische Zaken om de duurzame groei en professionaliteit van crowdfunding te waarborgen. Inmiddels zijn de platforms Crowdaboutnow, Geldvoorelkaar, One Planet Crowd, Share2start, Symbid, Wekomenerwel aangesloten bij de branchevereniging. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de platforms. Hiermee vertegenwoordigt de branchevereniging meer dan 95% van de markt van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering. De branchevereniging werkt nu onder meer aan een communicatieplan dat de bekendheid en kennis over crowdfunding onder Nederlanders moet vergroten. Daarnaast formuleert de vereniging een code of conduct als stap naar het beter en transparanter reguleren van crowdfunding. Eind maart zal de branchevereniging haar plannen presenteren.

 

Crowdfunding ontwikkelt zich razendsnel en wordt als nieuwe vorm van financiering in ons land steeds serieuzer genomen. "Dat blijkt wel uit de wens van het ministerie van Economische zaken om 'duurzame groei en professionaliteit van crowdfunding te waarborgen’,  aldus Michiel Knubben (Consultant Corporate Finance | Debt & Equity Advisory bij Grant Thornton).

 

"We moeten ook niet vergeten dat crowdfunding in Amerika al een meer volwassen markt is, ook qua regelgeving. Het grootste platform ter wereld, Kickstarter, heeft sinds de start in 2009 voor ruim 130.000 projecten circa 1 miljard dollar opgehaald. Binnenkort zal Kickstarter haar intrede doen in Nederland. In dat kader is het ook niet verbazingwekkend dat het Nederlandse platform Symbid de stap naar Amerika heeft gemaakt. Zij hebben inmiddels een notering op de over-the-counter-markt, het 'voorportaal' van de grote Amerikaanse effectenbeurzen. "Ik durf te stellen dat crowdfunding over 10 jaar volledig is ingebed in onze maatschappij en het voor ondernemend Nederland een belangrijke financieringsvorm is om groei van ondernemingen te realiseren."

 

Om crowdfunding verder te laten groeien, is het cruciaal dat ondernemers, het publiek, overheden en andere belanghebbenden meer te weten komen over crowdfunding en de verschillende modellen van crowdfunding in het bijzonder. Dit zorgt er voor dat er meer belangstelling komt voor deze manier van financieren, waarbij tevens de belangen van de investeerders worden beschermd. Natuurlijk moet crowdfunding verder ontwikkeld worden en moeten de financiële en juridische risico's scherp in beeld worden gebracht. Michiel Knubben: "Ons belangrijkste advies daarbij aan een investeerder is dat men gezond kritisch blijft, ook al zijn de belegde bedragen relatief klein."